Koja je strategija intelektualnog vlasništva u našoj organizaciji?

Kako komercijaliziramo naše intelektualno vlasništvo?

Jesmo li osigurali prihode od patentiranih tehnologija?

Imamo li odgovarajuću zaštitu našeg intelektualnog vlasništva?

KORISTI

Organizirano, dokumentirano i zaštićeno intelektualno vlasništvo podiže vrijednost kompanije.

Komercijalizacija i povećanje prihoda.

Lakše licenciranje sa boljim mogućnostima za tehnološku suradnju.

Intelektualno vlasništvo