Kako naš IT doprinosi ostvarenju strateških poslovnih ciljeva?

Na koji način možemo unaprijediti upravljanje IT imovinom?

Koji su procesi i sustavi za umanjivanje IT rizika?

Može li naš IT funkcionirati učinkovitije i prilagođavati se promjenama poslovnih potreba?

KORISTI

Veća poslovna vrijednost IT-ja.

Smanjeni rizici i troškovi upravljanja IT sustavima.

Okretan IT koji na inovativan način podupire poslovne ciljeve.

Informacijske tehnologije