Intelektualno vlasništvo

U današnjem poslovnom svijetu globalne trgovine, ubrzanog razvoja tehnologija, digitalnih informacija i brendova, uspješne tvrtke prihvaćaju intelektualno vlasništvo i nematerijalnu imovinu kao svoj ključni resurs i konkurentsku prednost.

Upravljanje intelektualnim vlasništvom podrazumijeva jasnu poslovnu strategiju komercijalizacije patenata i drugog intelektualnog vlasništva (robnih žigova, dizajna itd.) kroz proces stvaranja, razvoja i zaštite ideja i pronalazaka.

> više

Informacijske tehnologije

Mnoge tvrtke i vladine organizacije muče se sa ostvarivanjem punog potencijala vlastitih investicija u IT; međutim, visoko učinkovite kompanije smatraju informacijske tehnologije svojom strateškom imovinom.

IT ne bi smio biti samo trošak, već baza na kojoj se gradi operativna izvrsnost i presudni doprinos poslovanju sa naglaskom na poboljšavanje radnog učinka, produktivnosti i pomoći upravi za donošenje boljih odluka.

> više

 

 

Nabava

“Ono si što jedeš” vrijedi i za organizacije. Nabava je jedan od ključnih elemenata ostvarivanja strateških ciljeva organizacije gdje kupljena roba i usluge redovito čine više od polovice troškovne strane organizacije.

Nabava temeljena na procesima u kontekstu ekonomske nestabilnosti, globalizacije i odgovornosti prema okolišu može donijeti smanjene troškove, umanjenje rizika i pozitivno utjecati na prihode i tržišni udjel.

> više